دستگاه آقای باقری

دستگاه تصفیه آب صنعتی آقای باقری

ظرفیت تولید: 250 متر مکعب آب

شهر : شهرستان بستک

تولید کننده: پالایش آب