دستگاه تصفیه آب صنعتی آقای بن سعید

ظرفیت تولید: 50 متر مکعب آب

شهر : بندر ماهشهر