دستگاه آقای نادی زاده

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی آقای نادی زاده

ظرفیت تولید: 50متر مکعب آب

شهر : اهواز