دستگاه آقای حاج حسینی

دستگاه آقای حاج حسینی

ظرفیت تولید: 750 متر مکعب آب
شهر: یزد

دستگاه آقای حاج حسینی ، شهر انار یزد ، ظرفیت تولید 750 متر مکعب آب ، برای استفاده در مزرعه پسته

برچسب ها پروژه ها

پروژه های مشابه

فهرست
پشتیبانی واتس آپ