دستگاه تصفیه آب صنعتی آقای کرمی

ظرفیت تولید: 150 متر مکعب آب

شهر : جهرم